Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Årets pollenvarsel er i gang!

Allergi i Praksis 2 – 2014

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Hvis ikke det er høysnue hva kan det da være? Siste utgave av NAAFs fagblad omhandler pollenallergi og ulike nesesymptomer som kan ha andre årsaker en allergi. Effekt og sikkerhet ved allergivaksinasjon som dråper eller i tablettform, er omtalt i en egen artikkel.
No image

Differensialdiagnoser ved allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergisk rhinitt rammer i overkant av 20 % av befolkningen i vår del av verden og har store medisinske og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det finnes imidlertid en rekke andre tilstander som kan gi lignende nesesymptomer som ved pollenallergi.

No image

Nesens portvaktfunksjon

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nesen har en viktig funksjon som portvakt for de nedre luftveiene.

No image

Nesepolypper og den tette nesen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nesetetthet er symptom som kan føre til påtakelig nedsatt livskvalitet. Pasienter med symptomer på nesetetthet bør derfor utredes grundig med neseinspeksjon både før og etter avsvelling av nesekaviteten.

No image

Sublingual immunterapi: Hvorfor og for hvem?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Sublingual immunterapi (SLIT) – allergivaksinasjon som dråper eller i tablettform ­– er en forholdsvis ny form for immunterapi. I Sverige og Norge finnes SLIT tilgjengelig per i dag kun for gresspollenallergi.

No image

Intralymfatisk allergivaksinasjon

Dato publisert: Sist oppdatert:

Intralymfatisk allergenspesifikk immunterapi (IL-ASIT) er en ny behandlingsmetode mot allergisk rhinitt der allergenekstrakt injiseres direkte i lymfekjertelen i lysken.

No image

Finnes det en sammenheng mellom økt selvmordsrisiko om våren og pollenallergi?

Dato publisert: Sist oppdatert:

En nyere studie ved Universitetet i Oslo indikerer at en påvist økt suicidalrisiko om våren funnet i et stort dansk materiale kan ha sammenheng med luftbårne allergener og at suicidalrisiko er signifikant økt hos personer med allergi.

No image

«Kan inneholde spor av nøtter og peanøtter»

Dato publisert: Sist oppdatert:

Stadig flere matvarer er merket med «kan inneholde spor av nøtter eller peanøtter». Slik deklarering er frivillig, men fører ofte til overmerking fordi produsentene ønsker å være på den sikre siden.