Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Differensialdiagnoser ved allergisk rhinitt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergisk rhinitt rammer i overkant av 20 % av befolkningen i vår del av verden og har store medisinske og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det finnes imidlertid en rekke andre tilstander som kan gi lignende nesesymptomer som ved pollenallergi.

Kunnskap om disse er viktig for å gi pasienter med allergilignende symptomer som likevel ikke er allergiske riktig utredning og behandling.

I siste utgave av Allergi i Praksis gir Sverre K. Steinsvåg en grundig gjennomgang av hvilke tilstander det kan dreie seg om.

Steinsvåg SK. Differensialdiagnoser ved allergisk rhinitt. Allergi i Praksis 2014; 2: 6 – 8, pdf >.