Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Finnes det en sammenheng mellom økt selvmordsrisiko om våren og pollenallergi?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En nyere studie ved Universitetet i Oslo indikerer at en påvist økt suicidalrisiko om våren funnet i et stort dansk materiale kan ha sammenheng med luftbårne allergener og at suicidalrisiko er signifikant økt hos personer med allergi.

Forfatteren understreker imidlertid at det er behov for flere studier for å bekrefte eller avkrefte en kausal sammenheng mellom allergener og suicidalitet.

Qin P. Pollen, allergi, stemningslidelser og selvmord: Finnes det en sammenheng? Allergi i Praksis 2014; 2: 40–44.