Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Intralymfatisk allergivaksinasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Intralymfatisk allergenspesifikk immunterapi (IL-ASIT) er en ny behandlingsmetode mot allergisk rhinitt der allergenekstrakt injiseres direkte i lymfekjertelen i lysken.

Foreløpige studier har vist at metoden er effektiv og behandlingstiden betydelig kortere enn ved vanlig subkutan allergivaksinasjon.

Hylander T, Hellkvist L, Westin U, Cardell LO. Intralymfatisk allergivaccination. Allergi i Praxis 2014; 2: 36-38.