Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Sublingual immunterapi: Hvorfor og for hvem?

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Sublingual immunterapi (SLIT) – allergivaksinasjon som dråper eller i tablettform ­– er en forholdsvis ny form for immunterapi. I Sverige og Norge finnes SLIT tilgjengelig per i dag kun for gresspollenallergi.

I denne artikkelen tar Janne Björkander og Göran Wennergren for seg studier som er gjort på effekten av immunterapi, og spesielt sublingual immunterapi.

Forfatterne konkluderer med at SLIT har mange fordeler hva angår sikkerhet og kostnader og at metoden er enkelt å administrere sammenliknet med allergivaksinasjon i form av sprøyter.  Etter forfatternes oppfatning har ikke SLIT-metoden fått sin berettigede plass i allergiterapien.

Björkander J. Wennergren G. Sublingual imunterapi: Varför och för vem? Allergi i Praxis 2014; 30 - 34, pdf