Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 3 - 2014

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
I takt med at vi eksponeres for stadig flere kjemiske substanser i hverdagen, finnes en risiko for at noen av disse substanser kan trigge eller forårsake sykdommer i luftveiene og føre til utvikling av astma og allergi. Vår kjemiske hverdag er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Allergi ved bruk av kosmetiske produkter

Dato publisert: Sist oppdatert:

De fleste av oss blir daglig eksponert for mellom 50 og 100 ulike stoffer etter å ha brukt kosmetiske produkter som sjampo, såpe, tannkrem, fuktighetskrem og deodorant. Kosmetiske produkter kan forårsake uønskede bivirkninger av både allergisk og ikke-allergisk natur.

No image

Syk av lukter

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kjemisk intoleranse eller duftoverfølsomhet innebærer at de som er rammet får symptom av selv små doser hverdagslige og tilsynelatende ufarlige kjemiske eksponeringer.

No image

Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste Allergi i Praksis presenter Randi J Bertelsen et utvalg av organiske miljøgifter, så som triklosan og ftalater, som mistenkes å kunne bidra til utviklingen av astma og allergisk rhinitt.

No image

Renholdssprayer, kjemikalier, astma og kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Norge har bruken av rengjøringsspray økt i løpet av de senere årene. På bakgrunn av det vi nå vet om helserisiko og alternative og effektive rengjøringsmetoder, bør bruken av rengjøringssprayer sterkt reduseres, skriver Jan Vilhelm Bakke og Steinar Nilsen i sin artikkel om renholdssprayer i Allergi i Praksis.

No image

Astma og renholdsarbeidere: Resultater fra RHINE-studien

Dato publisert: Sist oppdatert:

I befolkningsstudien RHINE (Respiratory Health In Northern Europe) har forskere undersøkt luftveissymptomer, astma og kols hos renholdere, og hvorvidt risikofaktorer tidlig i livet påvirker sårbarheten for helseskadelige effekter fra renholdsarbeid.

No image

Klorholdige forbindelser i svømmehaller og mulig helserisiko

Dato publisert: Sist oppdatert:

Klor kan gi opphav til flere irriterende klorholdige desinfeksjonsprodukter (DPB) og er ansett som en kilde til ubehag og forbigående symptomer. I den senere tid har det kommet flere rapporter om helseproblemer hos utsatte grupper som elitesvømmere, bassengansatte og små barn. Pasienter med hud- eller luftveislidelser har rapportert om forverring av sine symptomer etter bassengopphold i klor.