Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Allergi ved bruk av kosmetiske produkter

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
De fleste av oss blir daglig eksponert for mellom 50 og 100 ulike stoffer etter å ha brukt kosmetiske produkter som sjampo, såpe, tannkrem, fuktighetskrem og deodorant. Kosmetiske produkter kan forårsake uønskede bivirkninger av både allergisk og ikke-allergisk natur.

De stoffene som hyppigst fører til bivirkninger er duftstoffer, konserveringsmidler og hårfargestoffer.

I følge Kosmetikkloven og forskrift om meldeplikt er helsepersonell pålagt opplysnings- og rapporteringsplikt for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter. Berit Granum beskriver i siste utgave av Allergi i Praksis noen av de vanligst brukte kosmetiske og kroppspleieprodukter som kan gi allergiske reaksjoner.

Granum B. Allergi ved bruk av kosmetiske produkter. Allergi i Praksis 2014; 3: 16 – 21, pdf >