Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astma og renholdsarbeidere: Resultater fra RHINE-studien

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I befolkningsstudien RHINE (Respiratory Health In Northern Europe) har forskere undersøkt luftveissymptomer, astma og kols hos renholdere, og hvorvidt risikofaktorer tidlig i livet påvirker sårbarheten for helseskadelige effekter fra renholdsarbeid.

Blant 2138 renholdere fant man økt risiko for luftveissymptomer, astma og kols, og at risikoen økte med antall år en hadde jobbet som renholder. Renholdsyrket var forbundet med dårligere luftveishelse særlig hos dem som hadde vært utsatt for risikofaktorer som mors røyking og luftveisinfeksjoner tidlig i livet.

Svanes Ø, Skorge TD, Bertelsen J, Aasen T, Svanes C, Astma og renholdsarbeidere: Resultater fra RHINE-studien. Allergi i Praksis 2014; 3: 30-3, pdf >