Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Klorholdige forbindelser i svømmehaller og mulig helserisiko

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Klor kan gi opphav til flere irriterende klorholdige desinfeksjonsprodukter (DPB) og er ansett som en kilde til ubehag og forbigående symptomer. I den senere tid har det kommet flere rapporter om helseproblemer hos utsatte grupper som elitesvømmere, bassengansatte og små barn. Pasienter med hud- eller luftveislidelser har rapportert om forverring av sine symptomer etter bassengopphold i klor.

For noen år siden ble også et klorfritt alternativ tillatt og blant utsatte grupper er det rapportert om færre subjektive plager i form ved skifte fra klor til klorfritt basseng.  Det er i varierende grad utfordringer med de tilgjengelige desinfeksjonsmetodene, temperatur, ventilasjon og ikke minst hygiene blant badende vil også bidra til dannelse av uønskede biprodukter som påvirker helsen negativt. Gode driftsrutiner vil derfor være helt essensielt for å minimere helserisiko ved bassengopphold, skriver Kent Hart i sin artikkel om mulig helserisiko ved opphold i klorbasseng.

Hart K. Klorholdige forbindelser i svømmehaller og mulig helserisiko. Allergi i Praksis 2014: 40 – 7, pdf >