Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I siste Allergi i Praksis presenter Randi J Bertelsen et utvalg av organiske miljøgifter, så som triklosan og ftalater, som mistenkes å kunne bidra til utviklingen av astma og allergisk rhinitt.

Miljøgifter er stoffer eller kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare og bioakkumuleres i levende organismer.

Felles for de fleste miljøgifter er at skadeeffektene har blitt oppdaget lenge etter at stoffet er tatt i bruk. Det skyldes til dels at det tar tid å utvikle metoder for å måle graden av eksponering – for eksempel som biomarkører i urin eller blod.

Bertelsen RJ. Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt. Allergi i Praksis 2014; 3: 24 – 9, pdf >