Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Renholdssprayer, kjemikalier, astma og kols

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
I Norge har bruken av rengjøringsspray økt i løpet av de senere årene. På bakgrunn av det vi nå vet om helserisiko og alternative og effektive rengjøringsmetoder, bør bruken av rengjøringssprayer sterkt reduseres, skriver Jan Vilhelm Bakke og Steinar Nilsen i sin artikkel om renholdssprayer i Allergi i Praksis.

Flere studier viser at renholdsarbeid øker risiko for astma, både blant profesjonelle renholdere og andre yrkesgrupper som er involvert i renholdsarbeid. Det er også vist sammenheng mellom utvikling av kols og renholdsarbeid. De risikoforholdene som peker seg spesielt ut er renholdsprodukter i sprayform, klorbaserte blekemidler og desinfeksjonsmidler. Bruk av rengjøringsspray fører til dannelse av aerosol bestående av dråper som kan innåndes og forårsake irritasjon i luftveiene.

Bakke JV. Nilsen S. Renholdssprayer, kjemikalier, astma og kols. Allergi i Praksis 2014; 3: 34 – 9, pdf >