Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Syk av lukter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Kjemisk intoleranse eller duftoverfølsomhet innebærer at de som er rammet får symptom av selv små doser hverdagslige og tilsynelatende ufarlige kjemiske eksponeringer.

i siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Linus Andersson definisjoner, forekomst, risikofaktorer, teorier samt empirisk underlag for disse medisinske uforklarlige symptomene. Han presenterer også resultater fra laboratoriestudier gjennomført ved Umeå universitet.

Til tross for at det finne et empirisk underlag for at mange mennesker får symptom etter eksponering for ufarlige stoffer i miljøet, finnes det per i dag fortsatt ikke diagnostiske verktøy for kjemisk intoleranse. Lidelsen har derfor en tendens til å betraktes som psykologisk i sin natur – på samme måte som tidligere tiders forklaringsmodeller for astma og allergi. Som forskere og klinikere gjelder det derfor å holde tungen rett i munnen når man blir møtte med spørsmål om kjemisk intoleranse er psykologisk eller organisk betinget. Svaret må bli ett både og, akkurat som alle andre sykdommer og lidelser, selv om man i forhold til kjemisk intoleranse ennå ikke har lykkes med å identifisere de fysiologiske mekanismene, skriver Andersson.

Andersson L. Sjuk av lukter. Allergi i Praksis 2014; 3: 6 – 14, pdf >