Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Aktuelle trender i allergisk sensibilisering i Skandinavia

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I Skandinavia er det gjennomført flere store befolkningsstudier av allergisk sensibilisering, allergiske sykdommer og deres risikofaktorer. I siste utgave av Allergi i Praksis omtales studier fra København og fra Norbotten og Västra Götaland i Sverige.

I begge land har man sett en økning i allergisk sensibilisering, bortsett fra hos barn i København. Samtidig har den tidligere økningen i astma i Sverige flatet ut, mens allergisk rhinitt har økt kraftig i de områdene der sensibilisering mot pollen har økt mest.

Allergisk sensibilisering er en biomarkør for allergisk sykdom selv om ikke alle med astma eller rhinokonjunktivitt er sensibiliserte.

Den observerte økningen i forekomsten av allergisk sensibilisering blant barn og unge er urovekkende ettersom allergisk sensibilisering er en risikofaktor for utvikling av astma, rhinitt og eksem senere i livet, skriver Anders Bjerg i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bjerg A. Aktuella trender i allergisk sensibilisering i Skandinavien. Allergi i Praxis 2014; 4: 6 –21, pdf