Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Kols-epidemien: Utfordringer og muligheter

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Redusert eksponering for natur og biologisk mangfold kan være en fellesnevner for økt hyppighet av inflammatorisk sykdom. Synkende eksponering for biodiversitet i miljøet svekker mikrobiomer i mage, tarm, hud, luft- og fødselsveier. Yrkesforverret astma dominerer nå i undervisnings-, renholds-, syke- og pleiesektoren med fare for videre utvikling av kols.

Økende allergisk og ikke-allergisk luftveissykdom, øyekatarr, snue og astma hos barn og unge fører til at slike plager øker også i arbeidslivet. De har nedsatt toleranse for luftforurensning i arbeidsatmosfæren og økt risiko for yrkesforverret astma, med fare for å utvikle irreversible forandringer i lungene som så kan gi kols.

Arbeidstilsynet må styrke primærforebyggende tiltak i arbeidslivet, og samfunnet må øke eksponering for det som fremmer helse og redusere det som skader helse, skriver overlege i Arbeidstilsynet Jan Vilhelm Bakke i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bakke JV. Kols-epidemien: Utfordringer og muligheter. Allergi i Praksis 2014; 4: 4–48, pdf >