Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Mikrobiomets betydning for astma og allergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Det menneskelige mikrobiomet kan defineres som alle mikroorganismer i og på kroppen vår og hvordan disse interagerer med omgivelsene. Nyere forskning tyder på at mennesket og mikrobiomet stort sett har felles interesser og at mikrobiomet kan ha avgjørende betydning for vår helse.

Moderne metoder for påvisning av mikroorganismer har gitt ny kunnskap om bakteriefloraen ulike steder i kroppen og avdekket at både lunge- og mage- og tarmmikrobiomet kan ha avgjørende betydning for astma og allergi.

Ulike hypoteser benyttes til å forklare sammenhengen mellom eksponering for mikroorganismer og utvikling av astma og allergi.  Det synes likevel klart at vi med vår vestlige livsstil eksponeres for stadig færre mikroorganismer, både i mengde og mangfold, samtidig som  forekomsten av astma og allergi i befolkningen øker, skriver Amund Riiser i siste utgave av Allergi i Praksis.

Riiser A. Mikrobiomets betydning for astma og allergi. Allergi i Praksis 4: 2014: 16 –21, pdf >