Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Nitrogenoksid i utåndingsluften som mål på luftveisinflammasjon

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Ekshalert nitrogenoksid (FeNO) benyttes som en tilleggsmetode for diagnostikk og karakterisering av astma. FeNO er også anbefalt som metode for å regulerer astmaaktiviteten, spesielt i situasjoner der pasientene har en ukontrollert astma, tross bruk av inhalasjonssteroider (ICS).

Mengden eosinofiler i blod er vist å være en verdifull markør på eosinofil inflammasjon, og studier har vist sterk sammenheng mellom mengden eosinofiler i sputum og konsentrasjon av NO i utåndet luft.  Måling av FeNO kan således være et alternativ til indusert sputum for å måle type og grad av underliggende inflammasjon ved astma.

Hos pasienter med fortsatte symptomer kan forhøyet FeNO indikere underbehandling, manglende miljøkontroll og manglende etterlevelse. FeNO anses derfor å være et viktig hjelpemiddel for å styre bruken av inhalasjonssteroider, eller for å unngå overbehandling, skriver Leif Bjermer i siste utgave av Allergi i Praksis.  

Bjermer L. Mätning av kväveoxid (NO) i utandningsluften som mått på luftvägsinflammation. Allergi i Praxis 2014; 4: 38– 40, pdf >