Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Ny metode for å analysere inflammasjon i luftveiene

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Inflammasjon i de små luftveiene forekommer ved både ved mild og alvorlig astma og ved astmaforverringer. Vi vet ennå ikke hvordan man kan forebygge at pasienter med astma utvikler en ikke-reversible luftveisobstruksjon og kunnskapen om slik inflammasjon er svært begrenset.

Ved Arbets- och miljömedisin på Göteborgs universitet har man utviklet en ny teknikk som muliggjør analyse av væskeskiktets sammensetning i de små luftveiene gjennom innsamling og analyse av partikler i utåndingsluften (Particles in exhaled Air, PExA). Resultatene tyder på metoden kan benyttes for å kartlegge forandringer i sammensetningen av fosfolipider og surfaktant protein A i de små luftveiene ved ulike luftveissykdommer.

Metoden vil på sikt kunne bidra til bedre karakterisering av ulike typer astma og til nye behandlingsmuligheter, skriver Anna-Carin Olin i siste utgave av Allergi i Praksis.

Olin AC. Partiklar i utandningsluft – ny metod för att monitorera inflammation i de små luftvägarna. Allergi i Praxis 2014; 4: 34 –7, pdf