Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Allergi i Praksis 1 – 2014

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Alvorlig astma er ikke alltid det samme som en astmasykdom som vanskelig lar seg behandle. Manglende astmakontroll kan også skyldes samtidige symptomer som rhinitt, fedme, psykisk uhelse eller manglende kunnskap hos behandlende lege eller pasient. Astma hos voksne er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

«Svårbehandlad» astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

«Svårbehandlad» astma brukes gjerne som en fellesbetegnelse på en klinisk tillstand med ulike ansikter., og sykdommen kan være relativt lett å behandle dersom pasienten får adekvat behandling.

No image

Hva betyr personlighetsfaktorer for astmabehandlingen?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ikke bare sykdommens alvorlighetsgrad, men også personlighetstrekk har stor betydning for hvordan kronisk syke opplever sykdomsbyrde og livskvalitet.

No image

Fedme, metabolsk syndrom og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT viser at fedme innebærer økt risiko for å utvikle astma, uansett om overvekt måles som kroppsmasseindeks, midjeomkrets eller metabolsk syndrom

No image

Astma og trening

Dato publisert: Sist oppdatert:

Deltakelse i fysisk aktivitet stimulerer til vekst og utvikling. Derfor legges det stor vekt på mestring av fysisk aktivitet også hos barn med astma. Men fysisk aktivitet kan også provosere frem anstrengelsesutløste astmaanfall (EIA) hos pasienter med astma, og hard trening er vist å kunne fremkalle astma.

No image

Rhinitt og astma – tid for å tenke nytt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er som kjent ofte en nær sammenheng mellom rhinitt og astma. Årsaken kan være at de inflammatoriske cellene ved rhinitt og astma har sitt felles utspring i benmargen. Når rhinitt-inflammasjonen nedreguleres, minsker også den benmargsdrevne stimuleringen av astmaen.

No image

Astma og røyking

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astmapasienter som røyker har flere symptomer, dårligere astmakontroll og økt risiko for akutte sykehusinnleggelser. Dette skyldes blant annet at steroider har dårligere effekt hos røykende astmapasienter, som følge av økt neutrofil innflammasjon i luftveiene.

No image

Elektroniske sigaretter

Dato publisert: Sist oppdatert:

E-sigaretter inneholder ikke bare nikotin, men også giftig væske og tilsetningsstoffer som kan danne urenheter ved forbrenning. Noen studier har vist at e-sigaretter er et effektivt hjelpemiddel for røykeslutt, andre viser begrenset effekt.