Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Astma og røyking

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Astmapasienter som røyker har flere symptomer, dårligere astmakontroll og økt risiko for akutte sykehusinnleggelser. Dette skyldes blant annet at steroider har dårligere effekt hos røykende astmapasienter, som følge av økt neutrofil innflammasjon i luftveiene.

Astmapasienter som røyker har også  hurtigere tap av lungefunksjon, noe som kan være en risikofaktor for utvikling av kols. Det forklarer Anders Bjerg i en oversitksartikkel om astma og røyking i siste utgave av Allergi i Praksis

Bjerg A. Rökning och astma. Allergi i Praxis 2014; 1: 32 - 36, pdf >