Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Astma og trening

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Deltakelse i fysisk aktivitet stimulerer til vekst og utvikling. Derfor legges det stor vekt på mestring av fysisk aktivitet også hos barn med astma. Men fysisk aktivitet kan også provosere frem anstrengelsesutløste astmaanfall (EIA) hos pasienter med astma, og hard trening er vist å kunne fremkalle astma.

Spørsmål blir da om systematisk fysisk trening har noen positiv effekt på selve astmasykdommen og hvorvidt fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å utvikle astma. I denne artikkelen tar Kai-Håkon Carlsen for seg en rekke studier og analyser på området.

Carlsen KH. Astma og trening. Allergi i Praksis 2014; 1: 22-26