Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Fedme, metabolsk syndrom og astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT viser at fedme innebærer økt risiko for å utvikle astma, uansett om overvekt måles som kroppsmasseindeks, midjeomkrets eller metabolsk syndrom

Spesielt hos kvinner ser man sammenheng mellom midjeomfang og astma.

De bakomliggende mekansimene kan være flere, så som at luftveiene påvirkes av cytokiner, kemokiner og hormoner, noe som kan bidra til en lokal cystemisk inflammasjon, forklarer  Arnulf Langhammer og Michael Brumpton i siste utgave av Allergi i Praksis.

Langhammer A, Brumpton BM. Fedme, metabolsk syndrom og astma. Allergi i Praksis 2014; 1: 16 - 20, pdf >