Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Hva betyr personlighetsfaktorer for astmabehandlingen?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Ikke bare sykdommens alvorlighetsgrad, men også personlighetstrekk har stor betydning for hvordan kronisk syke opplever sykdomsbyrde og livskvalitet.

I siste utgave av Allergi i Praksis gir Alf Tunsäter og Hampus Kiotseridis en oversikt over hva man i dag vet om personlighetens betydning for astmakontroll, etterlevelse og helserelatert livskvalitet ved astma.

Tunsäter A, Kiotseridis H. Har personlighetsfaktorer någon betydelse vid svårbehandlad astma? Allergi i Praxis 2014; 1: 10-14.