Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Rhinitt og astma – tid for å tenke nytt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er som kjent ofte en nær sammenheng mellom rhinitt og astma. Årsaken kan være at de inflammatoriske cellene ved rhinitt og astma har sitt felles utspring i benmargen. Når rhinitt-inflammasjonen nedreguleres, minsker også den benmargsdrevne stimuleringen av astmaen.

Blir en utilstrekkelig kontrollert astma derfor bedre om vi behandler rhinitten? Ja, mener Johan Hellgren og Mats Holmström i en artikkel om det nye begrepet «rhinittastma» i siste utgave av Allergi i Praksis.

Hellgren J, Holmström M. Rinit och astma – dags att tänka nytt. Allergi i Praxis 2014; 1: 28–31.