Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

«Svårbehandlad» astma

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
«Svårbehandlad» astma brukes gjerne som en fellesbetegnelse på en klinisk tillstand med ulike ansikter., og sykdommen kan være relativt lett å behandle dersom pasienten får adekvat behandling.

Brist på adekvat behandling kan skylles manglende kunnskap hos behandlende lege eller pasient, dårlig inhalasjonsteknikk eller at pasienten av ulike årsaker bestemmer seg for ikke å følge oppsatt behandling. En viktig del av konsultasjonen bør derfor være å kartlegge hvorvidt lege og pasient har samme sykdomsforståelse og mål for behandlingen. Bare en liten del av såkalt vanskelig astma vil være steroidresistent astma, men også her vil man kunne differensiere behandlingen ut fra hvilke faktorer som driver sykdommen, skriver Lei Bjermer i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bjermer L. Svårbehandlad astma -  problembeskrivning. Allergi i Praxis 2014; 1: 6 - 8, pdf >