Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Allergi i Praksis 1 - 2015

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Barn som er født for tidlig eller har hatt bronkiolitt eller alvorlig obstruktiv bronkitt som liten, har økt risiko for nedsatt lungefunksjon senere i livet. Det viser resultater fra flere oppfølgingsstudier presentert i siste utgave av fagbladet Allergi i Praksis.
No image

Lungefunksjonsutvikling etter for tidlig fødsel

Dato publisert: Sist oppdatert:

Å bli født for tidlige innebærer økt risiko for nedsatt lungefunksjon: De som blir født ekstremt tidlig er mest utsatt. Den astmaliknende tilstanden som oppstår etter for tidlig fødsel har likheter med, men er også avgjørende forskjellig fra, klassisk astma, og begrepet astma bør ikke benyttes for denne tilstanden.

No image

Langtidskonsekvenser av prematur fødsel. Lungehelse og fysisk arbeidskapasitet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Studier fra Vestlandet i Norge som har fulgt til sammen 150 tidligere for tidlig fødte barn fram mot 25 års alder viser at mange har en lungefunksjon preget av obstruktivitet og hyperreaktivitet. Dette var ikke assosiert med eosinofil inflammasjon slik man ofte ser ved astma. Funnene støtter teorien om at lungesykdom etter prematur fødsel er en separat fenotypisk tilstand.

No image

Alvorlig RSV-bronkiolitt som liten – lungefunksjon og symptomer etter 18 års oppfølging

Dato publisert: Sist oppdatert:

Resultater fra en opppfølgingsstudie av små barn innlagt for RSV-bronkiolitt første leveår viser økt forekomst av astma, allergisk sensibilisering og allergisk rhinokonjunktivitt ved ett, tre, sju og 18 års alder sammenliknet med en kontrollgruppe.

No image

Alvorlig obstruktiv bronkitt som liten – astma som voksen, forekomst og risikofaktorer

Dato publisert: Sist oppdatert:

Resultater fra en studie som har fulgt spedbarn og små barn innlagt for obstruktiv bronkitt har en økt risiko for senere astma. Det behøver imidlertid ikke være den tidlige virusinfeksjonen som forårsaker astmasykdommen, men snarere at virusutløst bronkitt kan være en markør for utvikling av astma senere i livet.

No image

Bronkiolitt og pneumoni som liten – astma, lungefunksjon og livskvalitet ved 30 års alder

Dato publisert: Sist oppdatert:

En studie fra Finland som har fulgt en gruppe barn innlagt på grunn av RSV- bronkiolitt viser at alvorlig RSV-bronkiolitt er assosiert med tidlig debut av allergisk astma.