Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Alvorlig RSV-bronkiolitt som liten – lungefunksjon og symptomer etter 18 års oppfølging

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Resultater fra en opppfølgingsstudie av små barn innlagt for RSV-bronkiolitt første leveår viser økt forekomst av astma, allergisk sensibilisering og allergisk rhinokonjunktivitt ved ett, tre, sju og 18 års alder sammenliknet med en kontrollgruppe.

En studie ved Barne- og ungdomskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har fulgt  47 spedbarn innlagt for RSV-bronkiolitt første leveår i løpet av vinteren 1989–90. En kontrollgruppe på 93 individer ble også inkludert i studien, og begge gruppene fulgt fram til 18 års alder. Oppfølgingen viste en signifikant økt forekomst av astma, allergisk sensibilisering og allergisk rhinokonjunktivitt ved ett, tre, sju og 18 års alder,i RSV-gruppen sammenliknet med kontrollgruppen.

Individer i RSV-gruppen både med og uten astma hadde nedsatt lungefunksjon målt ved spirometri noe som kan indikere nedsatt lungefunksjon allerede før RSV-bronkilolitten oppsto, skriver Nele Sigurs i siste utgave av Allergi i Praxis.

Sigurs. N. Svår RSV-bronkiolit som liten – lungfunktion och symtom efter 18 års uppföljning. Allergi i Praxis 2015; 1: 32–7, pdf >