Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Bronkiolitt og pneumoni som liten – astma, lungefunksjon og livskvalitet ved 30 års alder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En studie fra Finland som har fulgt en gruppe barn innlagt på grunn av RSV- bronkiolitt viser at alvorlig RSV-bronkiolitt er assosiert med tidlig debut av allergisk astma.

En studie fra Finland har fulgt en gruppe barn innlagt ved Kuopio universitetssykehus før to alders på grunn av bronkiolitt og pneumoni fram til 30 års alder.  I perioden 1981–1982, var 83 barn innlagt med bronkiolitt og 44 med pneumoni. I 2010 deltok 48 (58%) av bronkiolitt-gruppen, 22 (50%) pneumoni-gruppen og 138 kontroller i en klinisk studie.  

Resultatene viste at legediagnostisert astma var signifikant mer vanlig i bronkiolitt-gruppen (31%) sammenliknet med kontrollgruppen (9%), likeledes selvrapportert astma i bronkiolitt-gruppen (35%), sammenliknet med kontrollgruppen (15%). Forekomsten av astma ble funnet å være den samme i den tidligere pneumoni-gruppen og i kontrollgruppen. Videre ble innleggelse for bronkiolitt og pneumoni som liten assosiert til lavere helserelatert livskvalitet og irreversibel nedsatt lungefunksjon som voksen. Det skriver Katri Backmann og kolleger ved Kuopio University hospital i siste utgave av Allergi i Praksis.

Backman K, Piippo-Savolainen E, Ollikainen H Koskela H, Korppi M. Bronchiolitis and pneumonia in infancy – asthma, lung function and quality of life at a 30-year follow-up. Allergi i Praksis 2015; 1: 40–46, pdf >