Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Langtidskonsekvenser av prematur fødsel. Lungehelse og fysisk arbeidskapasitet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Studier fra Vestlandet i Norge som har fulgt til sammen 150 tidligere for tidlig fødte barn fram mot 25 års alder viser at mange har en lungefunksjon preget av obstruktivitet og hyperreaktivitet. Dette var ikke assosiert med eosinofil inflammasjon slik man ofte ser ved astma. Funnene støtter teorien om at lungesykdom etter prematur fødsel er en separat fenotypisk tilstand.

Fysisk arbeidskapasitet er redusert hos mange tidligere premature, men godt innenfor hva som betraktes som normalt hos de fleste, og utvikling fra barnealder til voksen alder ser ut til å være som for terminfødte. Fysisk trening i ungdomsårene ser også ut til å gi samme effekt på maksimalt oksygenopptak. Perinatal historikk er derfor viktig ved evaluering av luftveisproblemer senere i livet skriver Thomas Halvorsen og kolleger i siste utgave av Allergi i Praksis.

Halvorsen T. Clemm H. Vollsæter M. Langtidskonsekvenser av prematur fødsel. Lungehelse og fysisk arbeidskapasitet. Allergi i Praksis 2015; 1: 10–18, pdf >.