Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Lungefunksjonsutvikling etter for tidlig fødsel

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Å bli født for tidlige innebærer økt risiko for nedsatt lungefunksjon: De som blir født ekstremt tidlig er mest utsatt. Den astmaliknende tilstanden som oppstår etter for tidlig fødsel har likheter med, men er også avgjørende forskjellig fra, klassisk astma, og begrepet astma bør ikke benyttes for denne tilstanden.

Prognosen i sen voksen alder er ukjent, men mye tyder på at for tidlig fødte kan ha økt risiko for å utvikle en kolsliknende sykdom senere i livet, skriver Per Thunqvist, Karolinska institutet i siste utgave av fagbladet Allergi i Praksis. 

Thunqvist P. Lungfunktionsutveckling efter för tidig födsel. Allergi i Praxis 2015; 1: 6–9, pdf >