Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 2 - 2015

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
En astmasykdom har mange ulike ansikter, og det er flere forskjellige faktorer som påvirker det kliniske uttrykket og definerer behandlingsbehovet. Endotyper og fenotyper ved astma og kols er tema for siste utgave av Allergi i Praksis. Her kan du også lese mer om hvordan bruken av snus blant gravide kan gi økt risiko for alvorlige helseeffekter hos barnet senere i livet.
No image

Astmaendotyper – en streben mot bedre behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

En endotype kan defineres som «en undergruppe av sykdom som kan karakteriseres funksjonelt og patologisk av en spesifikk molekylær mekanisme eller prosess». Astma kan således betraktes som en samling av endotyper hvor mekanismene for sykdomsprosessen bare er delvis kjent.

No image

«Typen» avgjør astmabehandlingen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Arv, alder, komorbiditet livsstil og miljø er faktorer som styrer det kliniske uttrykket og definerer behandlingsbehovet ved astma. Som behandlende lege skal man ikke bare ta stilling til alvorlighetsgrad eller grad av kontroll, men også pasientprofil og pasientpreferanser, samt typen av inflammasjon (endotype).

No image

Aspirin-indusert astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Aspirin-indusert astma er en av de best definerte fenotyper av astma og kjennetegnes av luftveisobstruksjon etter inntak av acetylsalisylsyre (aspirin) eller beslektede antiinflammatoriske legemiddel av typen NSAID.

No image

Fenotyper ved kronisk obstruktiv lungesykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) kan inndeles i flere undergrupper på basis av prognostisk verdi eller terapeutisk konsekvens (fenotyper). Eksempler på slike fenotyper er emfysem, hyppige eksaserbasjoner, systemisk betennelse, raskt fall i lungefunksjon og komorbiditet.

No image

Helseeffekter ved bruk av snus

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nikotin er et av de viktigste biologisk aktive stoffene i snus, og mange av snusen virkninger og helseskadelige effekter kan tilskrives nikotin.

No image

Astma blant idrettsstudenter

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astmaforekomsten blant idrettsutøvere er høyere enn i den generelle befolkning, men få studier har undersøkt forekomsten av astma blant idrettsstudenter. I en undersøkelse som studenter ved Høgskolen i Sogn og Fjordane har utført blant 204 idrettsstudenter ved skolen, fant man at forekomsten av aktiv astma var 11, 8 % og forekomsten av anstrengelsesutløst astma 12,7 %.