Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Aspirin-indusert astma

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Aspirin-indusert astma er en av de best definerte fenotyper av astma og kjennetegnes av luftveisobstruksjon etter inntak av acetylsalisylsyre (aspirin) eller beslektede antiinflammatoriske legemiddel av typen NSAID.

I en stor befolkningsstudie i Vestre Götaland i Sverige blant individer i alderen 16–75 år fant man at forekomsten av aspirin-indusert astma var 0,5 %, og at fenotypen var vanligere hos kvinner enn menn, og vanligst i aldersgruppen 36–55 år.

Resultater viste også en tydelig sammenheng mellom fedme og aspirin-indusert astma der forekomst av sykdommen blant de med BMI≥35 var mer enn 5 ganger høyre enn normalvektige. Aspirin-indusert astma er videre karakterisert av en høy sykdomsbyrde og ofte med dårlig astmakontroll. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kvinner med uttalt overvekt, skriver Jonas Eriksson i siste utgave av Allergi i Praksis.

Eriksson J. ASA-intolerant astma: förekomst och riskfaktorer. Allergi i Praxis 2015; 2: 16-19, pdf >