Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Astma blant idrettsstudenter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astmaforekomsten blant idrettsutøvere er høyere enn i den generelle befolkning, men få studier har undersøkt forekomsten av astma blant idrettsstudenter. I en undersøkelse som studenter ved Høgskolen i Sogn og Fjordane har utført blant 204 idrettsstudenter ved skolen, fant man at forekomsten av aktiv astma var 11, 8 % og forekomsten av anstrengelsesutløst astma 12,7 %.

 Videre hadde 17,6 % opplevd astmasymptomer i løpet av de siste tolv måneder, og 10, 8 % hadde brukt astmamedisin i denne perioden.

Resultatene viser en noe høyere forekomst av astma og anstrengelsesutløst astma enn i den generelle befolkningen i Norge, men mer sammenlignbar med forekomsten av astma blant idrettsutøvere. Rundt to tredjedeler av studentene med astma mente at diagnosen har en negativ påvirkning på egen prestasjon.

Evensen JT. Sunde S, Riiser A. Astma blant idrettsstudenter. Allergi i Praksis 2015; 2: 32-37, pdf >.