Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astmaendotyper – en streben mot bedre behandling

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
En endotype kan defineres som «en undergruppe av sykdom som kan karakteriseres funksjonelt og patologisk av en spesifikk molekylær mekanisme eller prosess». Astma kan således betraktes som en samling av endotyper hvor mekanismene for sykdomsprosessen bare er delvis kjent.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Roxana Mincheva og medarbeidere hvordan identifisering av astmaendotyper kan føre til bedre behandlingsregimer og bedre individuell pasienthåndtering. For eksempel er monoklonale antistoffer mot IgE blitt tilgjengelige for pasienter med alvorlig allergisk astma. For tiden utvikles også blokkere TH-2-assosierte cytokiner som ventelig kan brukes på ulike subgrupper av astma.

Mincheva R, Lundbäck B, Lötvall J.  Astmaendotyper – en strävan mot bättre förståelse och astmabehandling. Allergi i Praxis 2015; 2: 6–9, pdf >.