Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Fenotyper ved kronisk obstruktiv lungesykdom

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) kan inndeles i flere undergrupper på basis av prognostisk verdi eller terapeutisk konsekvens (fenotyper). Eksempler på slike fenotyper er emfysem, hyppige eksaserbasjoner, systemisk betennelse, raskt fall i lungefunksjon og komorbiditet.

Man kan tenke seg at ulike fenotyper overlapper og at samme pasient har karakteristika fra ulike fenotyper. Over tid kan man også tenke seg at samme pasient kan gå fra en fenotype til en annen, eller endre sammensetningen av fenotyper.

Den klassifiseringen av fenotyper vi kjenner i dag er neppe endelig, men vil ventelig utvikle seg i takt med tiltagende molekylærbiologiske karakterisering og ikke minst hvis det får en økende terapeutisk konsekvens å gruppere kolspasienter i ulike fenotyper, skriver Per Bakke i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bakke P. Fenotyper ved kronisk obstruktiv lungesykdom. Allergi i Praksis 2015; 2: 20-23, pdf >