Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Helseeffekter ved bruk av snus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nikotin er et av de viktigste biologisk aktive stoffene i snus, og mange av snusen virkninger og helseskadelige effekter kan tilskrives nikotin.

Tobakkspesifikke nitrosaminer i røykfri tobakk, inklusive skandinavisk snus, er vist å være kreftfremkallende. Snus øker risiko for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule. Snusbruk er også vurdert å gi økt risiko for å dø etter hjerteinfarkt, og høyt forbruk av snus forbundet med økt risiko for diabetes.

Snus i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Dyrestudier har også vist at eksponering for nikotin under svangerskapet kan påvirke utviklingen av hjernen og hemme lungeutviklingen og lungefunksjonen hos fosteret senere i livet.

Studier har videre vist at ikke bare mors, men også bestemors røyking, er assosiert med økt risiko for astma i barnealder. Denne effekten kan ha sammenheng med nikotin og gjør at snus kan knyttes til epigenetiske forandringer, skriver Jan Alexander og medarbeidere ved Folkehelseinstituttet i siste utgave av Allergi i Praksis

Jan Alexander J. Øya E. Becher R. Helseeffekter ved bruk av snus. Allergi i Praksis 2015; 2: 26–30, pdf >.