Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 3 - 2015

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaksjon som kan være livstruende. Dødsfall forekommer likevel ytterst sjelden. Matallergi og anafylaksi er tema for siste utgaven av Allergi i Praksis.

Her diskuteres også spesielt hva det innebærer for mange barn å være allergiske mot peanøtt.

No image

Matallergier– har vi mistet forstanden?

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis diskuterer Magnus Wickmann hvorvidt en økende redsel for alvorlige matallergiske reaksjoner er kommet helt ut av alle proporsjoner, og viser blant annet til et stadig økende krav om nøttefrie skoler og offentlig transportmidler – til tross for at man ikke kjenner til dødsfall på grunn av luftbårne matallergener.

No image

Er vi unødig redde for peanøttallergi?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Peanøttallergi er et alvorlig helseproblem som rammer både barn og voksne. Symptomene varierer fra milde til livstruende anafylaktiske reaksjoner, og en diagnose innebærer ofte usikkerhet rundt graden av alvorlighet. Å være sensibilisert mot ett allergen er ikke ensbetydende med å ha en allergisykdom.

No image

Hvor vanlig er det med anafylaksi og hva utløser den?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Anafylaksi er en akutt og potensiell livstruende systemisk overfølsomhetsreaksjon fra to eller flere organsystem. Internasjonale studier viser at forekomsten har økt i løpet siste 20 år, selv om det er stor usikkerhet omkring forekomst-tallene, skriver Mirja Vetander i siste utgave av Allergi i Praksis.

No image

Utredning av matallergi hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Utredning av matallergi hos barn kan være klinisk utfordrende, ikke minst med tanke på ulike differensialdiagnostiske tilstander som også må overveies. Ved mistanke om matallergi bør alltid tilstander som cøliaki, laktoseintoleranse, inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og Irritable bowel syndrome (IBS) også overveies skriver Robert Saalman i siste utgave av Allergi i Praksis.

No image

Oral toleranse - fra forskning til klinikk

Dato publisert: Sist oppdatert:

Til tross for økt forekomst av matallergier, finnes det for tiden ingen etablert behandling, men flere ulike former for allergenspesifikk immunterapi er i ferd med å bli utviklet. Oral immunterapi, OIT, er den mest utprøvde og lovende behandlingen.

No image

Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering

Dato publisert: Sist oppdatert:

Den norske legeforening utga i 2014 en veileder for håndtering og oppfølging av anafylaksi, med siktemål å gi klare, konkrete og praktiske råd i tråd med oppdaterte, internasjonale retningslinjer.

No image

Nyheter i de svenska behandlingsriktlinjerna för anafylaxi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I løpet av de siste årene har flere internasjonale organisasjoner publisert retningslinjer for behandling av anafylaksi. Også de svenske retningslinjene er oppdatert fortløpende.

No image

Astma og allergi blant skolebarn i Nordland

Dato publisert: Sist oppdatert:

Studier blant skolebarn i Nordland viser at astma og allergisk rhinokonjunktivitt har økt i perioden 1985 – 2008, mens forekomst av eksem nådde et platå i siste del av perioden. Studiene er fulgt opp med en omfattende klinisk undersøkelse av 801 skolebarn i Nordland som viser at nyere diagnostiske metoder muliggjør mer presis diagnostikk av astma og allergi.