Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Hvor vanlig er det med anafylaksi og hva utløser den?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Anafylaksi er en akutt og potensiell livstruende systemisk overfølsomhetsreaksjon fra to eller flere organsystem. Internasjonale studier viser at forekomsten har økt i løpet siste 20 år, selv om det er stor usikkerhet omkring forekomst-tallene, skriver Mirja Vetander i siste utgave av Allergi i Praksis.

En svensk undersøkelse blant barn mellom 0–18 år viser at 32 barn per 100 000 personår rammes av anafylaksi. Blant barn og unge voksne er matvarer den dominerende årsaken til anafylaksi, mens middelaldrende og eldre oftere rammes av anafylaksi forårsaket av legemidler og insektsstikk. Dødsfall som følge av matvareutløst anafylaksi forekommer svært sjelden og er i Sverige redusert fra fire per år på 1990-tallet til ett hvert fjerde år på 2000-tallet.

Vetander M. Hur vanligt är det med anafylaxi och vad utlöser den? Allergi i Praxis 2015; 3: 30–4, pdf >