Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Astma og allergi blant skolebarn i Nordland

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Studier blant skolebarn i Nordland viser at astma og allergisk rhinokonjunktivitt har økt i perioden 1985 – 2008, mens forekomst av eksem nådde et platå i siste del av perioden. Studiene er fulgt opp med en omfattende klinisk undersøkelse av 801 skolebarn i Nordland som viser at nyere diagnostiske metoder muliggjør mer presis diagnostikk av astma og allergi.

Resultatene viser økt nivå av ekshalert NO hos barn med allergisk astma og allergisk rhinitt. Nivåene falt betydelig etter en standardisert anstrengelsestest, noe som kan innebære at NO-verdiene underestimeres dersom barn er fysisks aktive før målingene.

Et annet formål med studien var å etablere kliniske grenseverdier for å diagnostisere inhalasjonsallergi ved hjelp av blodprøvesystemet IMMULITE®. Resultater viste at de kliniske e grenseverdiene for å diagnostisere allergisk rhinokonjunktivitt var avhengig av den allergiske fenotypen og var høyere enn deteksjonsgrensen til IMMULITE®, noe som kan bidra til å overdiagnostisere inhalasjonsallergi, skriver Bjørg Evjenth og medforfattere i siste utgave av Allergi i Praksis.

Evjenth B. Hansen TE, Holt J. Astma og Allergi blant skolebarn i Nordland. Allergi i Praksis 2015; 3: 46–52, pdf >