Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Er vi unødig redde for peanøttallergi?

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Peanøttallergi er et alvorlig helseproblem som rammer både barn og voksne. Symptomene varierer fra milde til livstruende anafylaktiske reaksjoner, og en diagnose innebærer ofte usikkerhet rundt graden av alvorlighet. Å være sensibilisert mot ett allergen er ikke ensbetydende med å ha en allergisykdom.

Kunnskap om ulike proteiners egenskaper kan utnyttes i diagnostikken og gjøre det mulig å skille mellom primær sensibilisering og «ekte» allergi og sensibilisering som følge av kryssreaksjoner. Ved hjelpe av moderne diagnostikk som komponentanalyse kan en blodprøve nå gjøre det mulig å forutsi hvor vidt et individ risikerer å få en alvorlig reaksjon. Ved i større grad å anvende komponentdiagnostikk kan man således redusere unødig redsel hos mange med peanøttallergi. Unødig redsel vil også kunne redusere ved å gjennomføre luftbårne provokasjonstester, skriver Susanne Glaumann i siste utgave av Allergi i Praksis.

Glaumann. S. Jordnötsallergi – är vi rädda i onödan? Allergi i Praxis 2015; 3: 18-20, pdf >