Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Matallergier– har vi mistet forstanden?

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
I siste utgave av Allergi i Praksis diskuterer Magnus Wickmann hvorvidt en økende redsel for alvorlige matallergiske reaksjoner er kommet helt ut av alle proporsjoner, og viser blant annet til et stadig økende krav om nøttefrie skoler og offentlig transportmidler – til tross for at man ikke kjenner til dødsfall på grunn av luftbårne matallergener.

Det finnes mennesker som er så allergiske at inntak av selv små mengder av en matvare, som en nøtt, kan gi livstruende reaksjoner. Antallet som får livstruende alvorlige allergiske reaksjoner er likevel få.

Wickman mener media har et stort ansvar gjennom å spre usaklige skrekkhistorier, og at også legene kan bidra til å forsterke unødig redsel gjennom å unnlate å foreta en grundig utredning av det matallergiske barnet.

Wickmann diskuterer hvordan vi kan bidra til å redusere denne frykten samtidig som vi best kan hjelpe de med risiko for en alvorlig allergisk reaksjon.

Wickmann M. Har vi tappat förståndet kring matallergier? Allergi i Praxis 2015; 3: 22-6 >