Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Den norske legeforening utga i 2014 en veileder for håndtering og oppfølging av anafylaksi, med siktemål å gi klare, konkrete og praktiske råd i tråd med oppdaterte, internasjonale retningslinjer.

Veilederen er myntet på alt helsepersonell som kan møte pasienter med anafylaksi innen alle nivåer i helsetjenesten. Den kan også brukes som grunnlag for egen anafylaksiberedskap samt i opplæring av pasienter og deres omsorgspersoner. Aud Berstad og Torgeir Storaas tar for seg hovedinnholdet i denne praktiske veilederen.

Berstad AKH, Storaas T. Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering. Allergi i Praksis 2015; 3: 42–5, pdf >