Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Nyheter i de svenska behandlingsriktlinjerna för anafylaxi

No image

Foto: ALK.ALBELLO

Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av de siste årene har flere internasjonale organisasjoner publisert retningslinjer for behandling av anafylaksi. Også de svenske retningslinjene er oppdatert fortløpende.

Viktigste endringer i anbefalingene er at intramuskulært adrenalin løftes fram som den viktigste delen av behandlingen og endringer i dosering av andrenalin til små barn. I siste utgave av Allergi i Praxis tar Lars Gottberg for seg nyere svenske retningslinjer for anafylaksibehandling.

Gottberg L. Nyheter i de svenska behandlingsriktlinjerna för anafylaxi. Allergi i Praxis 2015; 3: 36–41, pdf >