Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Utredning av matallergi hos barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Utredning av matallergi hos barn kan være klinisk utfordrende, ikke minst med tanke på ulike differensialdiagnostiske tilstander som også må overveies. Ved mistanke om matallergi bør alltid tilstander som cøliaki, laktoseintoleranse, inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og Irritable bowel syndrome (IBS) også overveies skriver Robert Saalman i siste utgave av Allergi i Praksis.

Matallergi er hovedsakelig en klinisk diagnose som baserer seg på eliminasjon og provokasjon av mistenkt utløsende matvare. Grundig anamnese og kroppsundersøkelse er videre fundamentale redskap i diagnostikken. Prøvetakning kan være til en viss hjelp ved utredning og oppfølging, men det er viktig å reflektere over at minst 60 prosent av de allergiske reaksjonene i mage-tarm-kanalen hos barn ikke er IgE-medierte reaksjoner. Ved en ikke-IgE-mediert allergi vil man således ikke få svar etter tester som spesifikt IgE eller prikktest, ettersom det da vil være andre immunologiske mekanismer, for eksempel T-cellemedierte reaksjoner, som er involvert i den allergiske inflammasjonsprosessen.

 

Saalman R. Hur utreder man barn med födoämnesallergi? Gastroenterologens perspektiv. Allergi i Praxis 2015; 3: 6–11, pdf >