Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Allergi i Praksis 2016

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 3 - 2016

Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergiske reaksjoner på legemidler er et omfattende og til dels alvorlig problem. I siste utgave av Allergi i Praksis får vi en oppdatering av epidemiologien og belyst kryssreaksjoner relatert til penicillinallergi og utredning av mistenkt allergi overfor anestesilegemidler.

No image

Allergi i Praksis 2 - 2016

Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av de siste tiårene har man oppnådd store fremganger innen astmabehandlingen, men fortsatt gjenstår utfordringer hva angår behandling av alvorlig eller «svår astma». Definisjoner og forekomst samt de nye behandlingsmuligheter som nå finnes, eller er under utvikling ved alvorlig astma, er hovedtema for Allergi i Praksis 2 – 2016.
No image

Allergi i Praksis 1 - 2016

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAFs fagblad til helsepersonell har atopisk eksem som hovedtema i årets første utgave. Atopisk eksem rammer så mange som 20 % av alle små barn, og tidlig diagnostikk og riktig behandling er viktig for utvikling og mestring av eksemet. I denne utgaven av Allergi i Praksis omtales også aktuelle studier som angår diagnostisering av arbeidsrelatert astma, for tidlig fødsel og landbrukseksponering som voksen.