Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 1 - 2016

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAFs fagblad til helsepersonell har atopisk eksem som hovedtema i årets første utgave. Atopisk eksem rammer så mange som 20 % av alle små barn, og tidlig diagnostikk og riktig behandling er viktig for utvikling og mestring av eksemet. I denne utgaven av Allergi i Praksis omtales også aktuelle studier som angår diagnostisering av arbeidsrelatert astma, for tidlig fødsel og landbrukseksponering som voksen.
No image

Atopisk dermatitt – utredning og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Atopisk dermatitt (AD) er en tilstand med tørr, kløende hud som vanligvis debuterer i barnealderen. På grunn av sykdommens varierende uttrykk mellom individer og i løpet av livet er det vanskelig å sette opp enkle anbefalinger for behandling som gjelder alle.

No image

Den atopiske huden

Dato publisert: Sist oppdatert:

Årsakene til atopisk dermatitt er komplekse. I den atopiske huden finner vi blant annet immundeviasjon, en defekt hudbarriere og økt kolonisering med patogene mikrober.

No image

Kan probiotika forebygge atopisk eksem?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Maria Jenmalm og medarbeidere gir i denne utgaven av Allergi i Praksis en oversikt over ulike studier og meta-analyser som har sett på hvorvidt tilskudd av probiotika under svangerskap og til små barn kan forebygge utvikling av allergisk sykdom.

No image

For tidlig født – utvikling av kondisjon og fysisk form som voksen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Å være født ekstremt for tidlig er en risiko for funksjons-nedsettelse og sykdommer senere i livet. Hege Synnøve Clemm refererer i siste utgave av Allergi i Praksis fra sin doktoravhandling basert på studier som omfatter oppfølging av ekstremt premature barn fra nyfødt-tidspunkt og opp til 25 års alder.

No image

Spesifikk bronkial provokasjonstesting

Dato publisert: Sist oppdatert:

Spesifikk bronkial provokasjon (SIC) benyttes ved årsaksdiagnostikk av allergisk yrkesastma, og utføres som et forsøk der pasienten utsettes for en kontrollert eksponering for det agens som mistenkes å være årsak til pasientens astma eller hypersensitivitets-pneumonitt.

No image

Landbrukseksponering som voksen beskytter mot nyoppstått allergisk sensibilisering

Dato publisert: Sist oppdatert:

Studier har vist at det er lavere forekomst av allergi blant barn som har vokst opp på gård og hos bønder. Det har til nå vært antatt at den lavere forekomsten av allergi blant bønder sannsynligvis skyldtes at de også er oppvokst på gård.

No image

Kalcineurinhemmere like effektivt som lokale steroider

Dato publisert: Sist oppdatert: