Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Atopisk dermatitt – utredning og behandling

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Atopisk dermatitt (AD) er en tilstand med tørr, kløende hud som vanligvis debuterer i barnealderen. På grunn av sykdommens varierende uttrykk mellom individer og i løpet av livet er det vanskelig å sette opp enkle anbefalinger for behandling som gjelder alle.

Forskning har også vist at til tross for at det finnes genetisk bakenforliggende årsaker, vil miljøfaktorer også spille en stor rolle som triggerfaktor. Vi vet også at informasjon og kunnskap om sykdommen, hvilke miljøfaktorer som påvirker den og behandlingsmuligheter øker muligheten for god behandlingsetterlevelse.

Det er viktig å utarbeide realistiske behandlingsmål sammen med pasienten, og det viktigste målet for de fleste pasientene vil være å få kontroll over kløen.

Cecilia Svedman og Åke Svensson ved Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö gir i en oversikt over viktige behandlingsprinsipper ved atopisk dermatitt.

Svedman C, Svensson Å.  Atopisk dermatit – utredning och behandling. Allergi i Praksis 2016: 1: 6 - 13, pdf >.