Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

For tidlig født – utvikling av kondisjon og fysisk form som voksen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Å være født ekstremt for tidlig er en risiko for funksjons-nedsettelse og sykdommer senere i livet. Hege Synnøve Clemm refererer i siste utgave av Allergi i Praksis fra sin doktoravhandling basert på studier som omfatter oppfølging av ekstremt premature barn fra nyfødt-tidspunkt og opp til 25 års alder.

Barnas fysiske kapasitet er testet ved å se på maksimalt oksygenopptak ved 10, 18 og 25 års alder. Resultatene viste at maksimalt oksygenopptak var lavere hos de for tidlig fødte enn hos jevnaldrende kontroller født til termin, men at gjennomsnittsverdiene var innenfor det som regnes som normalt. Utvikling av fysisk kapasitet var den samme i begge gruppene.

I ungdomsårene var det også en positiv sammenheng mellom fysisk kapasitet og rapportert trening på fritiden i begge gruppene. Ettersom mange barn som er født for tidlig har en tendens til å være mindre fysisk aktive, er det derfor viktig å stimulere til fysisk aktivitet hos denne gruppen barn for å bedre mestring og forebygge sykdom senere i livet.

Clemm HSH. For tidlig født – utvikling av kondisjon og fysisk form som voksen. Allergi i Praksis 2016; 1: 34 –39, pdf >