Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kalcineurinhemmere like effektivt som lokale steroider

No image

Foto: Tore Fjeld

Dato publisert: Sist oppdatert:

En studie som har sett på bruk av pimekrolimus i lokalbehandlingen av atopisk dermatitt hos små barn konkluderer med at kremen er like effektiv og sikker i bruk som lokale steroidkremer.

To grupper barn mellom 3 og 12 måneder ble inkludert i en femårig studie. Den ene gruppen (n = 1205), ble behandlet med pimekrolimus 1 % krem, mens den andre gruppen (n=1213 ble behandlet med svak eller middels sterk lokal steroidkrem. Etter 5 år hadde over 85 % i pimekrolimusgruppen og 95 % i steroidgruppen fremgangsrikt behandlingsresultat.

I siste utgave av Allergi i Praksis kommenterer Göran Wennergen studien av Bardur Sigurgeirsson og medarbeidere, publisert i Pediatrics i 2015. Han mener resultatene åpner for en bredere bruk av kalcineurinhemmere enn i dag, men at lokale steroider fortsatt bør være førstehåndspreparat ved behandling av atopisk eksem.

Wennergren G. Kalcineurinhämmare lika effektiv som lokala steroider i aktuell studie. Allergi i Praksis 2016; 1: 14-15, pdf >