Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Landbrukseksponering som voksen beskytter mot nyoppstått allergisk sensibilisering

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Studier har vist at det er lavere forekomst av allergi blant barn som har vokst opp på gård og hos bønder. Det har til nå vært antatt at den lavere forekomsten av allergi blant bønder sannsynligvis skyldtes at de også er oppvokst på gård.

I en studie fra Danmark har man undersøkt effekten av landbrukseksponering hos 994 unge bønder over en periode på 15 år samtidig. Gruppen besto av flere unge bønder som ikke var oppvokst på gård. Deltakerne ble testet for allergisk sensibilisering mot bjørk, gress, katt og husstøvmidd.

Resultatene viser at landbrukseksponering som voksen har en beskyttende effekt mot allergisk sensibilisering uavhengig av eksponeringen i barndommen og at bønder som ikke er oppvokst på gård har en større effekt av landbrukseksponeringen de utsettes for som voksne enn de landbruksarbeideren som var eksponert tidlig i livet.

Resultater viste også at det i Danmark eksisterer en by land gradient der oppvekst på lander viser å være assosiert med mindre forekomst av allergier enn ved oppvekst i storbyer.

Elholm G. Landbrukseksponering som voksen beskytter mot nyoppstått allergisk sensibilisering. Allergi i Praksis 2015; 1: 52–56, pdf >