Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Spesifikk bronkial provokasjonstesting

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Spesifikk bronkial provokasjon (SIC) benyttes ved årsaksdiagnostikk av allergisk yrkesastma, og utføres som et forsøk der pasienten utsettes for en kontrollert eksponering for det agens som mistenkes å være årsak til pasientens astma eller hypersensitivitets-pneumonitt.

Lungefunksjon og klinisk status registreres hver time så lenge pasienten er våken.

Hovedgevinsten ved bruk av SIC som diagnostisk metode er at resultatet gir et objektivt grunnlag for målrettet intervensjon for å unngå eller redusere videre eksponering. For enkelte vil dette bety at de kan fortsette i sitt arbeid. Ved tidlig diagnose kan man også forebygge kronisk astma og i mange tilfeller gi full restitusjon

Henvisning til spesifikk bronkial provokasjon bør skje der hvor en ikke kommer til målet med andre metoder, hvor det har betydning for enkeltpasientens prognose og for å vurdere nødvendigheten av forebyggende tiltak på arbeidsplassen. I Norge er er metoden foreløpig bare  tilgjengelig ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

I siste utgave av Allergi i Praksis omtaler Jorunn Kirkeleit og kolleger ved Haukeland sykehus bruken SIC som diagnostisk metode.

Kirkeleit J, Svanes Ø,Bertelsen RJ, Storaas T, Svendsen LL, Eide RE, Aasen TB, Svanes C. Diagnostikk av arbeidsrelatert astma og hypersensitivitetspneumonitt med spesifikk bronkial provokasjon i Norge. Allergi i Praksis 2016;  1: 42–49, pdf >